Výdaje na ochranu

V ČR se neprovádí systematická evidence a vyhodnocování škod vzniklých sesouváním. Zpracování veřejně dostupných informací (věstník veřejných zakázek, operační program MŽP) ukázalo, jaké částky vydává stát a jím financované instituce na zabezpečování vybraných sesuvů a skalních řícení.

V letech 2007 – 2016 byly náklady státu na zabezpečení vybraných sesuvů a skalních řícení cca 3,3 mld. Kč. Nejedná se o škody způsobené sesuvy, ale pouze o prostředky ze státního rozpočtu čerpané na sanační opatření na vybraných lokalitách (dle věstníku veřejných zakázek a operačního programu MŽP).


Výdaje státního rozpočtu ČR na zabezpečení vybraných sesuvů a skalních řícení, které byly zachycené ve věstníku veřejných zakázek nebo v přehledu čerpání Operačního programu MŽP, 2007 - 2016.

Náklady státu na sanace vybraných sesuvů a skalních řícení jsou jen zlomkem škod, které svahové deformace působí. Např. odhadované škody způsobené sesuvy, které vznikly během povodní v roce 1997, jsou cca 1 mld. Kč (Krejčí et al., 2002).


Čerpání financí ze státního rozpočtu na zabezpečení vybraných sesuvů a skalních řícení podle jednotlivých krajů (v procentech), 2007 – 2016.