Výška hladiny podzemní vody na lokalitě Třebenice vrt